Vydra a škody

Vydra říční je chráněným a ohroženým druhem, ovšem může způsobit značné škody. V současné době není v ČR přímo ohrožena vyhynutím, avšak podmínkou zvyšování její populace je vyřešit střety existence vydry a hospodaření v rybnících a tekoucích vodách. Jaké škody vydra způsobuje, a jak lze žádat o jejich náhradu?

Škoda způsobená v rybníce

Vydra je šelmou, predátorem vodního prostředí, loví převážně ryby a drobné vodní živočichy. Lov ryb v akvakulturách s intenzivním chovem je pro ni přitažlivý, protože pro získání potravy nemusí vynaložit tolik úsilí, jako při lovu v přirozeném prostředí vodních toků. Pokud vlastníte rybník a máte podezření, že na něm došlo ke škodám na rybách způsobeným vydrou říční, podle zákona č. 115/2000 Sb. máte právo žádat v kteroukoliv část roku o náhradu škody. Je zde ale podmínka, a to žádat o škody, které byly způsobeny maximálně 180 dní zpětně.

Postup žádosti o náhradu škody

Nejprve si musíte zajistit odborný posudek, který odhadne výši škod. Je třeba vypracovat jej na základě dvou kontrol provedených na místě ve škodném období. Od roku 2008 poskytují odborné posudky soukromé subjekty a je třeba za ně zaplatit, nejlepší je kontaktovat Český nadační fond pro vydru nebo společnost ALKA Wildlife, o.p.s. Na příslušném odboru životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností musíte požádat o místní šetření. Jeho součástí je kontrola v terénu, která zjistí přítomnost či nepřítomnost vydry říční v rybníce. Na příslušném krajském úřadě se pak podává žádost o náhradu škody.

Znaky přítomnosti vydry

Jak poznat že na rybníce nebo vodním toku „hospodaří“ vydra? Nacházíme trus s rybími šupinami a zapáchající po rybách, zejména na vyvýšených a hraničních místech (teritoriální chování). Vydří stopy jsou pětiprsté, o délce 5 až 9 cm a šířce 4 až 7 cm. Splést si je lze v neznalosti se stopami norka amerického nebo jiných lasicovitých šelem. Nalézt můžeme „požerky“, tedy zbytky ulovených ryb a také stopy krve. U břehů, hlavně na sněhu a blátě, lze najít „skluzy“ do vody. Úkryty mívá vydra v křovinách, dutinách stromů, pod kořeny nebo v rákosí.

Vědeli jste, že...?

V posledních letech byly nalezeny mrtvé vydry, u nichž byl prokázán úhyn na otravu karbofuranem. Karbofuran je insekticidní přípravek používaný v zemědělství a je vysoce jedovatý. Okolnosti, čas úmrtí a výčet druhů jasně ukazují, že látku někdo použil úmyslně k hubení predátorů ryb.