Mezinárodní den vyder

Rok 2015 je Mezinárodním rokem vyder a 27. květen byl prohlášen za Mezinárodní den vyder. Proč? Vydry jsou celosvětově v ohrožení a veřejnost by se měla s tímto problémem co nejlépe seznámit. Toto datum vyhlásila za mezinárodní den vyder organizace IOSF (Mezinárodní fond na ochranu vyder) a v roce 2015 se slavil poprvé.

Po celém světě se 25. 5. 2016 konala řada akcí, které měly za cíl představit jednotlivé druhy vyder a podpořit jejich ochranu. Všechny druhy vyder jsou dnes na Červeném seznamu IUCN a jejich populace klesá. Trápí je znečištění prostředí a toxiny v potravním řetězci, špatná kvalita vody, horší dostupnost potravy, nelegální lov i zvyšující se hustota dopravy. Jde o úchvatné živočichy, jejichž přítomnost poukazuje na čistotu životního prostředí. Měli bychom si jich vážit a chránit je. Největším problémem je celosvětově nízké povědomí lidí o vydrách. Zlepšení tohoto stavu má za cíl právě i vyhlášení Mezinárodního dne vyder.

Vědeli jste, že...?

Mezinárodní den vyder se bude každoročně slavit v plovoucím termínu na konci května. V roce 2016 to byl 25. květen a v roce 2017 se na tento den můžeme těšit 31. 5.