Český nadační
fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která byla založena roku 1993 za účelem ochrany tohoto ohroženého druhu a jeho životního prostředí. Tento fond podporuje v rámci své činnosti lokální projekty, které za tímto účelem vznikají. Jedná se o ekoporadenství, ekologická výchova, výzkumná činnost, provoz záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy, specializované poradenství týkající se finančních ztrát způsobených vydrou říční na rybích osádkách a také odborné posudky ve smyslu § 7 zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.

Při Českém nadačním fondu pro vydru funguje i Záchranná stanice Třeboň, kterou už prošly od roku 2005 stovky zvířat. Aktivity se netýkají výhradně vyder, ale ty jsou chápány jako vlajkový druh a vhodný symbol pro místní přírodu a nutnost její ochrany.

Vědeli jste, že...?

Zima pomáhá spočítat, kolik vydřích rodin na našem území žije díky stopám, jež vydry zanechávají ve sněhu.