Projekt
REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ PRO VYDRU ŘÍČNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v České republice si klade za cíl zajistit dlouhodobou existenci tohoto ohroženého druhu v kulturní krajině České republiky. Započal se v roce 2015 a financován je z EHP fondů 2009-2014 Ministerstva životního prostředí za podpory grantu z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Rozpočet projektu činí přes dva miliony korun českých.

Na co je projekt zaměřen

Zaměření projektu je na dva základní aspekty, které podmiňují život vyder u nás. Prvním je netolerování vydry jakožto přirozeného predátora v krajině ze strany některých rybníkářů a rybářů. Druhým faktorem se stala silniční doprava, jelikož pod koly aut hynou každoročně zcela zbytečně desítky vyder.

Jaká hlavní opatření byla v rámci tohoto projektu přijata?

- Exkurze, přednášky a webové stránky pro veřejnost
- Publikace „Vydra a doprava: Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru“
- Zmapování rizikových míst na silnicích a tvorba návrhu řešení
- Tvorba webového portálu pro veřejnost včetně mapy s rizikovými místy pro vydry na silnicích a online poradny pro rybáře
- Stopování vyder na sněhu za účelem jejich sčítání
- Sběr a analýza nalezených uhynulých vyder
- Analýza životaschopnosti vyder u nás
- Testování opatření, která mají snížit predaci vyder v rybnících

Vědeli jste, že...?

Na webových stránkách www.vydrynasilnici.cz najdete aplikaci, kde se dozvíte, kde byly v poslední době sraženy vydry automobilem. Takto vzniká mapa rizikových míst pro vydru říční v celé ČR. Z kontrol těchto míst vyplývá, že v 83 % je reálné silnici či její okolí upravit tak, aby k dalším úmrtím nedocházelo.